PIN je stigao na adresu koja nije navedena na osobnoj iskaznici (stara adresa)?

PIN je poslan na zadnju prijavljenu adresu u JABA-i. Izmjene je potrebno napraviti nakon
1. travnja 2019. u bilo kojoj poslovnici HPB-a.