Naknadna dostava izvoda o stanju i promjenama po poslovnom računu?

Ukoliko iz nekog razloga klijent ne zaprimi izvod po poslovnom računu isti se može zatražiti u poslovnicama Banke, email-om na adresu DBPP@hpb.hr ili faksom na broj 01 4804 698 uz predočenje pisanog zahtjeva potpisnim od strane ovlaštene osobe.