Na koji način klijenti HPB-a mogu koristiti prešutno prekoračenje?

Sukladno Općim uvjetima za otvaranje, vođenje i zatvaranje transakcijskih računa fizičkih osoba HPB može vlasniku tekućeg računa u kunama staviti na raspolaganje sredstva koja premašuju trenutno pozitivno stanje tekućeg računa u kunama i to u iznosu i za razdoblje koje je u skladu s poslovnom politikom Banke, temeljem prešutnog prekoračenja po navedenom tekućem računu. U slučaju umanjenja (djelomičnog ukidanja) ili ukidanja prešutnog prekoračenja, HPB će o tome, na ugovoreni način, najmanje 30 dana prije dana efektivnog umanjenja ili ukidanja prešutnog prekoračenja, obavijestiti vlasnika tekućeg računa u kunama.