Na koji način i kada će biti dostavljeni PIN-ovi klijentima JABA-e?

Banka PIN-ove šalje na adrese klijenata poštom, običnom pošiljkom od 22. veljače 2019., na posljednju adresu s identifikacijskog dokumenta koju su klijenti prijavili u JABA-i.