Na koji način ću moći pristupiti internetskom/mobilnom bankarstvu Hrvatske poštanske banke?

Ukoliko ste bili korisnik JABAnet/mJABA usluge, za pristup HPB internetskom/mobilnom bankarstvu, Hrvatska poštanska banka će vam dostaviti na kućnu adresu aktivacijski kod za mHPB aplikaciju koju ćete preuzeti na Google Play i App Store-u zajedno s uputama za instalaciju usluge.