Može li se ukinuti beskontaktna funkcionalnost kartice?

Beskontaktnu funkcionalnost moguće je ukinuti na zahtjev klijenta u poslovnici Banke.