Može li se izdati kartica korisnicima JABA žiro računa koji nisu imali aktivnost po računu u zadnjih godinu dana?

Nakon 1. travnja 2019. se na zahtjev klijenta može izdati kartica. Zahtjev je potrebno podnijeti u poslovnicama Banke.