Može li se izdati kartica korisnicima JABA poslovnih računa, a koji nisu imali karticu u JABA-i?

Nakon 1. travnja 2019. se na zahtjev klijenta može izdati kartica. Zahtjev je potrebno podnijeti u poslovnicama Banke ili kod voditelja poslovnog odnosa.