Mogu li se kartice koristiti na bankomatima JABA-e?

JABA karticama klijenti se mogu koristiti na JABA i HPB bankomatima te podizati gotovinu u uredima HP-a i FINA-e bez naknade do 1. travnja 2019.
U ožujku 2019. će bankomati JABA-e biti zamijenjeni HPB bankomatima.
Nakon 1. travnja HPB karticama gotovinu klijenti mogu podizati na HPB bankomatima, uredima HP-a i FINA-e bez naknade.