Mogu li klijenti HPB karticom tekućeg računa plaćati na rate?

Ne. Ukoliko klijenti žele karticu s funkcionalnošću otplate na rate trebaju u poslovnicama Banke, uredima HP-a ili putem web stranice Banke ispuniti Pristupnicu za izdavanje i korištenje kartice na rate, VISA kartice na rate ili Pošta&HPB Mastercard kartice.