Kredit se plaćao sa tekućeg računa trajnim nalogom. Kakva će biti otplata kredita po prebacivanu kredita u HPB?

Otplata trajnim nalogom nastavit će se i u HPB-u.