Kredit se naplaćivao putem administrativne zabrane s plaće. Kako će poslodavac znati nove podatke za uplatu? Treba li mu javiti?

HPB će nakon pripajanja dostaviti obavijest o novom broju kredita s uputama za plaćanje anuiteta. Do zaprimanja navedene obavijesti, odnosno najkasnije do 31. ožujka 2020. godine obveze po kreditu možete plaćati na potpuno identičan način kao i do sada. Nakon zaprimanja obavijesti novi broj kredita potrebno je dostaviti poslodavcu.