Kredit se naplaćivao putem administrativne zabrane s mirovine. Kako će HZMO znati nove podatke za uplatu? Da li će se i dalje kredit plaćati putem administrativne?

Za uplatu rata kredita u travnju Zavod će prema dostavljenoj datoteci koju očekujemo promijeniti partije kredita i uplatiti u korist HPB-a, s naznakom da se radi o klijentima Jadranske banke. Tako da će se krediti redovno nastaviti otplaćivati putem administrativne zabrane.