Korisnik sam JABAnet/mJABA usluge. Do kada ću moći koristiti navedenu uslugu?

U punom opsegu usluga JABAnet/mJABA bit će vam dostupna zaključno s 29. ožujkom 2019. Od tog dana usluga se gasi, a od 1. travnja 2019. bit će vam dostupna u ograničenom opsegu (pregled stanja i prometa).