Korisnik sam JABAnet/mJABA/JABA SMS usluge. Hoću li moći koristiti uslugu internetskog/mobilnog bankarstva u Hrvatskoj poštanskoj banci?

Da. Internetsko i mobilno bankarstvo te SMS usluga HPB-a bit će vam dostupni od 1. travnja 2019., bez dolaska u poslovnicu Banke i bez popunjavanja pristupnice.