Kome su mjere pomoći namijenjene?

Mjere olakšavanja otplate financijskih obveza namijenjene su klijentima koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

  1. Bili su uredni u podmirenju obveza prema Banci na dan 31. prosinca 2019.
  2. a) Rade kod poslodavca čije je poslovanje ili ostvarivanje prihoda već pogođeno pandemijom koronavirusa – realiziran je pad prihoda u ožujku 2020. u odnosu na ožujak. 2019. godine
    ili
    b) Rade kod poslodavca čije će poslovanje biti pogođeno pandemijom koronavirusa – očekivani prihodi za 2020., uključujući novonastale okolnosti, su niži od planiranih prihoda za 2020. godinu
    ili
    c) Izgubili su radno mjesto kod poslodavca čije je poslovanje pogođeno pandemijom koronavirusa.