Kome su mjere pomoći namijenjene?

Mjere olakšavanja otplate financijskih obveza namijenjene su klijentima koji zadovoljavaju sljedeće kriterije:

  1. Uredno su podmirivali svoje obveze prema Banci 31. prosinca 2020.
  2. a) Vlasnik/suvlasnik nekretnine/član kućanstva u kojoj je prijavljen za stanovanje, a preliminarno je utvrđena privremena ili trajna nemogućnost stanovanja ili su utvrđena velika oštećenja kod useljivih nekretnina, što se dokazuje dostavom dokumentacije:
    – o stupnju oštećenja imovine (žuta ili crvena naljepnica) uz zapisnik statičara ukoliko postoji ili
    – potvrdu nadležnog tijela javne ili državne uprave ili samouprave o privremenoj / trajnoj neuporabljivosti nekretnine u kojoj fizička osoba stanuje (potvrda).b) Iznimno, za klijente s prebivalištem na područja Sisačko-moslavačke županije može se odobriti moratorij ako u trenutku predaje zahtjeva za moratorij nadležne službe nisu dodijelile oznaku stupnja oštećenja objekta u kojem stanuju uz uvjet da klijent dostavi slike oštećenja objekta.c) Klijent ima smanjena primanja ili je izgubio radno mjesto nakon razornog potresa 29.12.2020.g. jer je do potresa bio zaposlen kod poslodavca kojem je poslovni prostor oštećen/razoren u potresu na način da je utvrđena trajna ili privremena nemogućnost uporabe poslovnog prostora što dokazuje:
    – dostavom potvrde da je klijent kao zaposlenik zaposlen ili je do potresa bio zaposlen na lokaciji odnosno u objektu koji je privremeno /trajno neupotrebljiv i
    – dostavom dokumentacije o nemogućnosti obavljanja djelatnosti u tom poslovnom prostoru uslijed oštećenja objekta poslodavca (slike objekta, žuta ili crvena naljepnica uz zapisnik statičara ukoliko postoji ili potvrdu nadležnog tijela javne ili državne uprave o privremenoj / trajnoj neuporabljivosti poslovnog prostora poslodavca (potvrda).