Kome mogu platiti Sepa Instant transferom?

Plaćati se može prema računima unutar banaka koje su pristupile SEPA Instant shemi plaćanja.
Trenutačno pored HPB-a u Instant shemi su Partner Banka d.d. i Privredna banka Zagreb d.d.