Koliko traje knjiženje uplate iz inozemstva i što je potrebno dostaviti uplatitelju?

Knjiženje uplate iz inozemstva na račun korisnika sredstava vrši se s datumom valute odobrenja iz naloga za plaćanje. Uplatitelju je potrebno dostaviti IBAN primatelja sredstava, SWIFT/ BIC banke: HPBZHR2X te ime i prezime odnosno naziv primatelja sredstava.