Kolika mora biti udaljenost beskontaktne kartice od terminala?

Za uspješno plaćanje kartica može biti udaljena 2-4 cm, ovisno o dosegu terminala.