Kolika je naknada za vođenje deviznog računa?

Bez obzira postoji li promet ili ne po deviznom računu se naplaćuje naknada za vođenje računa koja temeljem važeće Odluke o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju iznosi: EUR/5,00 kn, USD i CHF/2,00 kn, AUD i CAD/0,50, ostale valute bez naknade, isto vam je navedeno i u Obavijesti koju ste zaprimili. Naknada se naplaćuje samo ako na računu ima sredstava i na taj način je onemogućeno dovođenje deviznog računa u nedozvoljeni minus.