Koji su minimalni podaci koje treba dostaviti HPB-u kod podnošenja prigovora/pritužbe?

  • osobne podatke podnositelja (ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv tvrtke ako je podnositelj pravna osoba),
  • adresu podnositelja (fizičke odnosno pravne osobe),
  • OIB,
  • detaljan opis događaja ili okolnosti koje su izazvale nezadovoljstvo, a koje su predmet prigovora ili pritužbe te dokaz osnovanosti prigovora ili pritužbe.