Koji je postupak izdavanja BON 2 obrasca?

Podatke o solventnosti Banka izdaje na zahtjev klijenta – vlasnika računa ili na zahtjev nekog drugog poslovnog subjekta ovisno o tome je li klijent – vlasnik računa suglasan s davanjem navedenih podataka na zahtjev drugih poslovnih subjekata.
BON 2 se može zatražiti u poslovnicama banke, email-om na adresu DBPP@hpb.hr ili faksom na broj 01 4804 698 uz predočenje pisanog zahtjeva potpisnim od strane ovlaštene osobe.