Koje eRačune mogu primati?

Korisnik sam aktivira uslugu odabirom jednog ili više izdavatelja računa od kojeg želi zaprimati e-račune i e-uplatnice.