Kakvu kamatnu stopu će klijenti imati po kreditu kada se prebaci u HPB?

Kredite realizirane u JABA-i prenijet ćemo u HPB uz zadržavanje svih trenutno važećih uvjeta (kamatna stopa, visina anuiteta, valuta te datum dospijeća ostaju nepromijenjeni).