Kakva je to naknada koja se naplaćuje za neizvršenje trajnog naloga?

Vlasnik računa je dužan na dan dospijeća trajnog naloga osigurati sredstva za njegovo izvršenje. Propisani rok za izvršenje trajnih naloga od dana dospijeća je 7 dana za eksterni i 15 dana za interni trajni nalog. Ako istekom propisanog roka nisu osigurana sredstva trajni nalog se neće izvršiti i automatizmom će se naplatiti naknada za neizvršenje prema važećoj Odluci o naknadama i drugim troškovima HPB-a za usluge u poslovanju.