Kako se mogu izvršiti promjene po Potpisnom kartonu ili promjena nekog drugog podatka u registru računa poslovnih subjekata?

Za promjene osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje po Potpisnom kartonu, klijent podnosi tri nova primjerka Potpisnog kartona ovjerena od osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta i preslike osobnih iskaznica svih potpisnika na potpisnom kartonu te Zahtjev za promjenu podataka o poslovnom subjektu u dva primjerka.

Za sve ostale promjene, klijent podnosi Zahtjev za promjenu podataka o poslovnom subjektu u dva primjerka te ukoliko se mijenja neki od statusnih podataka, podnosi i rješenje iz kojeg je vidljiva statusna promjena i preslike osobnih iskaznica svih ovlaštenih osoba (ako je došlo do promjene ovlaštenih osoba).