Kako radi beskontaktno plaćanje?

Beskontaktne kartice za slanje podataka u terminal prilikom plaćanja koriste čip i antenu smještenu unutar plastične kartice, te karticu nije potrebno provlačiti ili umetati. Trenutak nakon prislanjanja kartice uz terminal ispisuje se potvrda o plaćanju, ako je iznos plaćanja do 250 kuna, a za veće iznose potreban je unos PIN-a.

Limit za unos PIN-a od 250 kuna trenutno je važeći limit za hrvatsko tržište, a limiti na drugim tržištima mogu varirati.

Moguće je da na nekim prodajnim mjestima beskontaktne transakcije budu autorizirane potpisom korisnika.