Kako podnosim prigovor/pritužbu HPB-u za proizvode/usluge koje sam ugovorio u JABA-i ili HPB-u?

Prigovor/pritužba podnosi se HPB-u pisanim putem na jedan od ponuđenih načina:

  • osobno u najbližoj poslovnici HPB-a ili u Regionalnom centru za gospodarstvo,
  • elektroničkim putem na web stranici HPB-a https://www.hpb.hr/kvaliteta-usluge
  • e-mailom: kvalitetausluge@hpb.hr i hpb@hpb.hr,
  • poštom: Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo, Ured za upravljanje kvalitetom usluge, Jurišićeva 4, 10 000 Zagreb
  • telefaksom: 01/4707 987.