Kako mogu postati korisnik usluge HPB internetskog bankarstva?

Za aktiviranje usluge potrebno je popunjenu pristupnicu predati u najbližoj poslovnici ili regionalnom centru Banke, u bilo kojem uredu Hrvatske pošte ili poštom na adresu:

Hrvatska poštanska banka d.d.,
Direkcija digitalnog bankarstva,
Jurišićeva 4, 10000 Zagreb.

Podnositelj zahtjeva svojim potpisom na pristupnici prihvaća Opće uvjete, ugovara korištenje usluge i potvrđuje točnost navedenih podataka. Pristupnicu možete preuzeti na stranici Internetsko bankarstvo i ispuniti je direktno na vašem računalu.