Kako klijenti mogu preuzeti karticu zadržanu u bankomatu?

Klijenti čije su kartice zadržane u bankomatima JABA ili HPB mogu se, radi dogovora oko preuzimanja kartica, obratiti: