Kako brže riješiti nezadovoljstvo (spornu situaciju) sa proizvodom/uslugom koji sam ugovorio sa JABA-om ili HPB-om?

Pokušati riješiti spornu situaciju u izravnom usmenom obraćanju HPB-u, u najbližoj poslovnici HPB-a, najbližem Regionalnom centru za gospodarstvo ili telefonom pozivanjem Kontakt centra HPB-a.