Kako aktivirati Debit Mastercard beskontaktnu karticu uz SuperSmart HPB račun?

Aktivacija kartice omogućena je putem mobilnog bankarstva.
Ulaskom u detalje kartice, moguće ju je aktivirati odabirom Aktiviraj karticu.