Jesu li moji osobni podaci zaštićeni prilikom plaćanja beskontaktnom karticom?

Sva pravila o zaštiti osobnih podataka primjenjuju se na jednak način kao i kod kartica za kontaktnu upotrebu.