Imam li prilikom plaćanja putem internetskog ili mobilnog bankarstva HPB-a limite kakve sam imao u JABA-i?

U internetskom i mobilnom bankarstvu HPB-a postoji jedinstven limit za plaćanje koji će biti jednak dnevnom limitu 2 koji ste imali u JABA-i.