Hoću li putem JABAnet/mJABA usluge imati uvid i moći zadavati naloge s mojeg migriranog računa u Hrvatskoj poštanskoj banci d.d.?

Ne. Uvid u stanje, vršenje plaćanja/prijenosa s računa u Hrvatskoj poštanskoj banci bit će vam dostupno isključivo putem internetskog i mobilnog bankarstva HPB-a.