Hoću li nakon 01. travnja 2019. moći vršiti plaćanja/prijenose putem moje mJABA/JABAnet usluge?

Ne. Nakon 1. travnja 2019. uslugu mJABA/JABAnet ćete moći koristiti isključivo u svrhu pregleda prometa po računima, pregleda provedenih transakcija i naloga i sl.