Plaća li se naknadu za obradu zahtjeva?

Banka ne naplaćuje naknadu za obradu zahtjeva.