Hoće li svim korisnicima JABA žiro računa biti izdane kartice i PIN-ovi?

Korisnicima JABA žiro računa građana (vlasnici i opunomoćenici) koji su u zadnjih godinu dana imali aktivnost po žiro računu izdaje se HPB Mastercard Debit Giro beskontaktna kartica i PIN.