Gdje se šalju kartice i PIN-ovi ako klijent JABA-e ima nepotpunu adresu ili adresu u inozemstvu?

PIN-ovi i kartice za klijente koji imaju migriranu nepotpunu adresu (primjer: Nepoznato) ili inozemnu adresu će biti poslani i pohranjeni u Poslovnici Vidici, Šibenik, Vidici bb.