Gdje se može vidjeti novi broj transakcijskog računa IBAN?

Klijenti mogu vidjeti novi broj transakcijskog računa IBAN na poleđini HPB kartice.