Gdje se može dobiti Potvrda o uplati osnivačkog pologa i na koji račun se osnivački polog uplaćuje?

Osnivački polog uplaćuje se na račun: HR88 2390 0011 0239 0002 3, model: HR00, poziv na broj primatelja: OIB tvrtke u osnivanju, opis: uplata osnivačkog pologa i naziv društva u osnivanju.

Potvrdu o uplati osnivačkog pologa moguće je dobiti u FINA-i (za uplate obavljene u FINA-i u korist navedenog računa). Izuzev FINA-e, Potvrdu o uplati osnivačkog pologa moguće je dobiti u svim poslovnim jedinicama Banke.