Dobio sam PIN, ali nisam karticu?

Kartica će doći poštom, preporučenom pošiljkom na kućnu adresu.