Da li usluga internetskog bankarstva omogućuje plaćanje svih računa i mogu li putem njega plaćati račune koji glase na ime moje supruge ili roditelja?

Uslugu HPB internetsko bankarstvo možete koristiti za plaćanje svih računa bez obzira na koga oni glase. S ovom uslugom pristup svome tekućem računu imate sedam dana u tjednu, 24 sata dnevno.