Blokada kartica

  • broj za blokadu kartica (01 4804 464) zapisan je na poleđini samih kartica
  • navedeni broj dostupan je 365 dana u godini, od 0 do 24 sata
  • savjetujemo vam da broj za blokadu imate zapisan na nekom dostupnom mjestu odvojenom od same kartice
  • karticu možete privremeno blokirati putem mHPB aplikacije