Često postavljena pitanja - HPB - Hrvatska poštanska banka

Često postavljena pitanja

Kako bismo Vam omogućili da brzo i jednostavno saznate odgovore na Vaša pitanja, kao i dodatne informacije o temi koja Vas zanima, pripremili smo za Vas listu odgovora na najčešće postavljana pitanja. Pitanja su razvrstana prema proizvodima i uslugama banke, a ukoliko među njima ne pronađete odgovor kojeg tražite, obratite nam se putem obrasca "Pitajte nas".

Pretražite Često postavljena pitanja:

Štednja

Mogu li prijevremeno razročiti oročena sredstva i naplaćuje li Banka naknadu za tu uslugu?

U slučaju prijevremenog raskida oročenja Banka obračunava trenutno važeću kamatnu stopu za najbliži ostvareni rok štednje. Naknada za prijevremeni raskid depozita ne naplaćuje se ukoliko se ugovor raskida u roku od 15 dana od dana ugovaranja ili nakon proteka roka od 15 dana od dana zaključenja ugovora uz uvjet da je depozit barem jednom automatski obnovljen.
Prijevremeni raskid depozita nakon proteka roka od 15 dana od dana zaključenja ugovora naplaćuje se 0,5% od iznosa koji se podiže, min 100,00 kn, max 500,00 kn

Budući da mi uskoro ističe rok oročenja, zanima me koliko dana prije podizanja novčanog iznosa od 30 tisuća kuna moram najaviti svoj dolazak u poslovnicu?

Svoj dolazak potrebno je najaviti jedan dan prije podizanja štednje i to najkasnije do 14 sati, a dolazak se može najaviti i putem telefona u poslovnici Banke. Za iznose manje od 30 tisuća kuna najava nije potrebna.

Koji je najprimjereniji oblik štednje za male iznose?

Za male iznose najpogodnija je oročena otvorena štednja s višekratnim uplatama  koju je moguće započeti s već 200 kuna ili 50 eura, dok iznose i dinamiku daljnjih uplata, kao i način uplaćivanja, birate sami u skladu s vašim mogućnostima.

Mogu li ugovoriti štednju putem internetskog bankarstva?

Internetsko bankarstvo HPB-a omogućuje online ugovaranje nenamjenski oročene, rentne štednje u kunama, eurima i američkim dolarima i oročene štednje s višekratnim uplatama u kunama i eurima. Najniži iznos uplate pri ugovaranju nenamjenski oročene štednje je 2.000 KN, 500 EUR ili 600 USD, a kod rentne štednje 10.000 KN, 1.300 EUR ili 1.700 USD. Najniži iznos pri ugovaranju oročenog depozita s višekratnim uplatama iznosi 200 KN, odnosno 50 EUR.

Koja je razlika između oročene štednje i štednje po viđenju?

Štednja po viđenju je oblik štednje u kojem u svakom trenutku možete raspolagati sredstvima na vašem računu. Na štednju po viđenju obračunava se niža kamatna stopa nego na oročenu štednju.

Ukoliko raspolažete viškom sredstava, isplati se ugovoriti kratkoročnu ili dugoročnu oročenu štednju. Uz oročenu štednju ostvarit ćete viši prinos na ušteđevinu, a ako vam novac ipak zatreba prije isteka ugovorenog roka, Banka će vam obračunati kamatnu stopu važeću za najbliži ostvareni rok u kojem ste štedjeli.

eRačun

Trebam li imati internetsko bankarstvo kako bih koristio uslugu eRačun?

Da, da biste koristili uslugu eRačun potrebno je imati internetsko bankarstvo.

Je li izvršavanje naloga putem usluge eRačun jednako sigurno kao ostali oblici plaćanja?

Da, plaćanje računa putem usluge eRačun pruža visoku razinu sigurnosti.

Koliko je usluga eRačun isplativija za korisnike nego, recimo, plaćanje u poslovnicama?

Za plaćanje eRačuna primjenjuju se najniže bankovne naknade koje su jednake onima za provođenje naloga putem internetskog bankarstva - za provođenje transakcije na račune izvan Banke naknada iznosi 2 kune po nalogu. Naknada za gotovinske uplate u poslovnicama HPB-a u korist računa pravnih osoba otvorenih u Banci ne naplaćuje se, dok se uplate na račune u drugim bankama naplaćuju od 5 kuna na više. 

Što je eRačun?

eRačun je usluga koja korisnicima omogućuje da svoje račune i uplatnice zaprimaju i plaćaju unutar aplikacije internetskog bankarstva HPB-a.

Fondovi HPB Investa

Koje su prednosti HPB investicijskih fondova?

Prednosti HPB investicijskih fondova su:

 • mogućnost izlaska na tržište kapitala individualnom ulagaču te ostvarenje povrata na uložena sredstva. Putem investicijskih fondova pojedinac može investirati određeni iznos u najkvalitetniju financijsku imovinu. Sredstvima upravljaju fond menadžeri koji poznaju poslovanje financijskih tržišta i potencijalne rizike
 • disperzija rizika jer se sredstva ulažu u najkvalitetnije vrijednosne papire na domaćem i stranom tržištu. Ulažući u veći broj različitih vrijednosnih papira, fond menadžeri HPB Investa optimiziraju portfelj stavljajući na prvo mjesto sigurnost ulaganja
 • likvidnost jer vlasnik sredstava u bilo kojem fondu HPB Investa može  prodati svoj udjel ili željeni broj udjela, odnosno HPB Invest će na zahtjev vlasnika udjela u svakom trenutku bezuvjetno otkupiti njegove udjele. Udjeli su unovčivi u roku od dva dana od davanja naloga za prodaju
 • profitabilnost, odnosno prinosi veći od klasičnih oblika štednje u istom vremenskom razdoblju
 • dostupnost i jednostavnost ulaganja s obzirom na to da udjele možete kupiti ili prodati u svim poslovnicama Hrvatske poštanske banke, uredima Hrvatske pošte te putem internetskog bankarstva HPB-a. HPB Invest svakodnevno objavljuje cijene udjela za sve svoje fondove na svojim Internet stranicama www.hpb-invest.hr.
Kakav je rizik kod ulaganja u investicijske fondove?

Količina rizika u fondu ovisi o njegovoj dinamici poslovanja. Najniže rizičan je novčani fond te nakon njega obveznički fond. Mješoviti i dionički fond nose veće rizike, ali su zato dugoročne mogućnosti za prinos kod dioničkih fondova veće.

Na koji način fond ulaže moja financijska sredstva?

Prikupljena sredstva fond investira u različite financijske instrumente, sukladno Prospektu fonda. Kupljeni financijski instrumenti predstavljaju imovinu fonda. Odluku o tome koji će financijski instrumenti biti kupljeni donose fond menadžeri društva za upravljanje fondom sukladno Prospektom definiranoj politici ulaganja i odobrenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija.

Što je udjel u fondu?

Cjelokupna imovina fonda je podijeljena na jednake dijelove – udjele. Svaki udjel je proporcionalni dio u ukupnoj imovini otvorenog investicijskog fonda. Vrijednost udjela se mijenja ovisno o promjeni tečaja vrijednosnih papira koji su u portfelju otvorenog investicijskog fonda.

Internet bankarstvo

Kako podesiti željeni račun za sva plaćanja i prijenose?

 

 1. Odabire se opcija Postavke – Korisničke postavke unutar glavnog izbornika: 2. Željeni glavni račun odabire se iz padajućeg izbornika Liste postojećih računa (lijeva uokvirena opcija) te se odabire gumb Postavi glavni račun (desna uokvirena opcija): 3. Nakon postavljanja glavnog računa, javlja se poruka da je uspješno postavljen glavni račun.

Je li moguće kupiti udjele u fondovima HPB Investa putem usluge Internet bankarstva?

Da, putem usluge HPB Internet bankarstva moguće je kupiti, prodati ili obaviti prijenos udjela u investicijskim fondovima HPB Investa.

U HPB-u imam otvorenu štednu knjižicu pa me zanima mogu li koristiti uslugu Internet bankarstva?

Uslugu HPB Internet bankarstva mogu koristiti klijenti koji imaju tekući i/ili žiro račun u HPB-u. Usluga nije dostupna klijentima sa štednim računima.

Pokušavam se prijaviti na HPB Internet bankarstvo, ali dobivam poruku: "Nevažeća jednokratna lozinka" iako upisujem lozinku koju sam kreirala kod prve prijave. U čemu je problem?

Za prijavu na HPB Internet bankarstvo koristi se token koji generira jednokratnu zaporku. Pod Serijski broj tokenaunosite broj tokena koji se nalazi na njegovoj poleđini (broj se unosi bez crtica). Pod Jednokratna zaporka unosite brojčani slijed koji dobijete nakon što se prijavite na token (sa svojim PIN-om). Na upit tokena APPLI unesete broj 1.

Da li usluga Internet bankarstva omogućuje plaćanje svih računa i mogu li putem njega plaćati račune koji glase na ime moje supruge ili roditelja?

Uslugu HPB Internet bankarstvo možete koristiti za plaćanje svih računa bez obzira na koga oni glase. S ovom uslugom pristup svome tekućem računu imate sedam dana u tjednu, 24 sata dnevno.

Može li se pristupnica za HPB Internet bankarstvo poslati putem e-maila i na koju adresu?

Skeniranom pristupnicom poslanom putem e-maila nije moguće ugovoriti uslugu HPB Internet bankarstva. Podnositelj zahtjeva za uslugu dostavlja popunjenu i potpisanu Pristupnicu za korištenje usluge u najbližu poslovnicu Banke ili poštom na adresu: 
Hrvatska poštanska banka d.d. 
Direkcija podrške izravnom bankarstvu 
Jurišićeva 4 
10000 Zagreb. 

Podnositelj zahtjeva svojim potpisom na pristupnici prihvaća Opće uvjete, ugovara korištenje usluge i potvrđuje točnost navedenih podataka.

Pri pokušaju uplate novčanih sredstava s mog tekućeg računa u HPB-u na tekući račun u drugoj banci, aplikacija HPB Internet bankarstva ispisuje poruku „Neispravan poziv na broj“.

Ukoliko se prilikom pokušaja provođenja naloga javlja spomenuta pogreška, unesen je neispravan poziv na broj. Polje „Poziv na broj primatelja“ smije se sastojati od brojeva i crtice (-) te je pod kontrolom unesenog modela. Ukoliko je model ispravno prepisan s uplatnice, a još uvijek se javlja greška, preporučamo kontaktirati primatelja sredstava da predloži alternativni poziv na broj primatelja. Isto tako, ukoliko plaćate na tekući ili žiro račun u drugoj banci, pod Model možete upisati broj 99, a Poziv na broj ostavite prazan. 

Pri pregledu stanja na svom računu putem usluge Internet bankarstva nemam evidentirane uplate primljene na današnji dan.

Stanje Vašeg tekućeg računa u aplikaciji HPB Internet bankarstva sadrži najnovije stanje nastalo u distribucijskim kanalima banke (šalterima, bankomatima, EFT POS terminalima, Internet bankarstvom). Stanje na računu je u rubrici Detalji prikazano na sljedeći način:
•  Stanje računa
•  Dopušteno prekoračenje
•  Rezervirano stanje (ove transakcije nisu još proknjižene u sustavu Banke i možete ih pronaći u Neproknjiženim transakcijama, ali su sredstva rezervirana i njima ne možete raspolagati)
•  Raspoloživo stanje

Što je token?

Token je uređaj koji omogućuje sigurno korištenje usluge HPB Internet bankarstva. Zaštićen je PIN-om koji je poznat samo vama. Uputu za korištenje tokena možete pronaći u svim našim poslovnicama i na našim internet stranicama.

Kako mogu postati korisnik usluge HPB Internet bankarstva?

Da bi postali korisnik ove usluge potrebno je ispuniti pristupnicu koju možete dobiti u poslovnicama Banke ili uredima Hrvatske pošte te ju osobno predati u najbližoj poslovnici Banke ili uredu Hrvatske pošte.

Što usluga Internet bankarstva omogućuje svojim korisnicima i koje su naknade za njeno korištenje?

HPB Internet bankarstvo svojim korisnicima omogućuje jednostavno, brzo i sigurno obavljanje sljedećih usluga:
•    uvid u stanje svih računa kojih ste vlasnik ili opunomoćenik (tekući, žiro, štedni u kunama i stranoj valuti, račun kredita, račun kreditne kartice)
•    prijenosi sredstava s tekućih, žiro i deviznih računa
•    pregled prijenosa na čekanju i mogućnost prekida prijenosa
•    pregled arhive prijenosa sredstava po zadanom kriteriju
•    plaćanje računa u zemlji (jednokratnim ili trajnim nalogom uz mogućnost potpune kontrole, promjene ili otkazivanje plaćanja)
•    ugovaranje nenamjenski oročene i rentne štednje u kunama, eurima i američkim dolarima
•    ugovaranje oročenog depozita s višekratnim uplatama
•    zadavanje i pregled raznih financijskih i nefinancijskih zahtjeva
•    mogućnost odabira osnovnog računa za usluge plaćanja
•    odabir unosa platnog naloga putem forme ili HUB obrasca
•    prijevremena otplata troškova učinjenih MasterCard karticom
•    kupnja GSM bonova svih mobilnih operatera
•    pregled ugovora i mogućnost uplata rate stambene štednje u HPB Stambenoj štedionici
•    kupnja, prodaja i prijenos udjela u fondovima HPB Investa
•    pregled poslovnica i bankomata Banke
•    ugovaranje police putnog osiguranja s Croatia osiguranjem
•    prikaz tečajne liste
•    komunikacija sa službom za korisnike putem elektronske pošte
•    pregledavanje putem preglednika: Internet Explorer, Opera, Safari, Firefox, Google Chrome

Kako biste postali korisnikom HPB Internet bankarstva za građanstvo potrebno je upoznati se s Općim uvjetima korištenja usluge te ispunjenu pristupnicu dostaviti u najbližu poslovnicu Banke ili ured Hrvatske pošte. Opće uvjete korištenja usluge, pristupnicu i naknade za korištenje usluge možete dobiti u svim poslovnicama Banke ili uredu Hrvatske pošte.

Investicijsko bankarstvo

Pružate li usluge trgovanja putem e-trade aplikacije?

Trgovati se može putem aplikacije Moj broker koja korisnicima omogućava direktno zadavanje naloga prema sustavu Zagrebačke burze kao i uvid u promete po računu i stanja portfelja.

Savjetuju li brokeri ulagače o isplativosti ulaganja u vrijednosne papire?

Brokeri ne savjetuju klijenta o isplativosti ulaganja u vrijednosne papire već ga upoznaju s trenutačnom ponudom i potražnom na tržištu, zatim s kretanjima cijena dionica te načinu pohrane i čuvanju vrijednosnih papira i novčanih sredstava klijenta.

Pružate li usluge kupoprodaje vrijednosnih papira na području BiH, Crne Gore i Makedonije?

Odjel brokerskih poslova HPB-a građanima i poslovnim subjektima nudi uslugu kupoprodaje vrijednosnih papira na području Srbije, BiH, Crne Gore i Makedonije.
Građani zainteresirani za trgovanje vrijednosnicama na domaćem i stranim financijskim tržištima mogu se obratiti izravno Odjelu brokerskih poslova HPB-a na kontakt telefon 01 4888 222 ili na e-mail adresu brokeri@hpb.hr. Nakon inicijalnog kontakta ugovara se sastanak s brokerom s kojim možete razgovarati o svojim ulagačkim željama i mogućnostima.

Osnovni uvjeti poslovanja na stranim financijskim tržištima su:

 • za trgovanje je potrebno sklopiti Ugovor o skrbništvu s Bankom i Ugovor o brokerskom posredovanju
 • za izradu Ugovora potrebna je preslika osobne iskaznice, MBG, OIB te preslika bankovne kartice
 •  za trgovanje nije uvjet imati bankovni račun u HPB-u

Kartično poslovanje

Da li je moguće prijevremeno otplatiti troškove po MasterCard kartici s odgodom plaćanja?

MasterCard kartica s odgodom plaćanja (charge) je kartica po kojoj učinjeni troškovi na odabrani datum na naplatu dospijevaju u cijelosti i prilikom prijevremene otplate je važno voditi računa da se uplata u korist kartice provede u tekućem obračunskom ciklusu u kojem su troškovi učinjeni. Ukoliko korisnik želi prijevremeno podmiriti troškove po kartici djelomično ili u cijelosti, željeni iznos može uplatiti u korist kartice ili računa kartice u poslovnicama Banke, uredima Hrvatske pošte, poslovnicama Fine. Korisnici internetskog bankarstva mogu provesti uplatu samo u korist računa kartice kako bi se osigurala sredstva za podmirenje obračunatih nedospjelih troškova koji će račun kartice teretiti na odabrani datum.

Da li je moguće prijevremeno otplatiti rate po VISA kartici na rate?

Ukoliko korisnik želi prijevremeno otplatiti 1 ratu, cijelu transakciju u cijelosti ili cjelokupno dugovanje po VISA kartici na rate potrebno je u poslovnicama Banke napraviti zahtjev za prijevremenu otplatu troškova s popunjavanjem podataka o transakcijama i ratama koje želi otplatiti sukladno Obavijesti o učinjenim troškovima. Ukoliko je vlasnik VISA kartice na rate korisnik internetskog bankarstva troškove po kartici je moguće otplatiti i putem internetskog bankarstva.

Je li moguće prijevremeno podmiriti troškove po kreditnoj kartici u potpunosti ili djelomično?

Ukoliko korisnik želi prijevremeno podmiriti troškove po kreditnoj kartici djelomično ili u cijelosti, željeni iznos može uplatiti u korist kartice u poslovnicama Banke, uredima Hrvatske pošte, poslovnicama Fine te putem internetskog bankarstva.

Tekući račun mi je blokiran, kako mogu podmiriti dospjele obveze na računu kartice bez da uplaćujem sredstva na tekući račun?

Dugovanje po računu kartice moguće je podmiriti uplatom na račun kartice u poslovnici Banke ili uplatom na IBAN Banke: HR4623900011070000029:
•    Model: 00 
•    Poziv na broj: broj računa kartice

Može li opunomoćena osoba po tekućem računu podići karticu vlasnika računa u poslovnici?

Karticu tekućeg računa može podići samo vlasnik računa, ne i opunomoćena osoba, no vlasnik tekućeg računa može podići kartice ovlaštenika po svom tekućem računu.

Koliko osoba mogu opunomoćiti na svoju MasterCard karticu?

Osnovni korisnik MC kartice može opunomoćiti najviše dva dodatna korisnika.

Koji je najveći iznos koji mogu platiti MasterCard karticom ?

Prigodom izdavanja kartice Banka svakom korisniku dodjeljuje limit potrošnje prema više kriterija od kojih je jedan od najvažnijih visina redovnih primanja. Limiti potrošnje MasterCard kartice s odgodom plaćanja kreću se u rasponu od 1.000 do 25.000,00 kuna, dok limiti kreditne kartica iznose od 1.000,00 do 30.000,00 kuna. Informaciju o visini odobrenog limita po kartici  možete provjeriti: 
-    Prilikom preuzimanja kartice u poslovnici Banke 
-    Putem internetskog bankarstva 
-    Primitkom Obavijesti o učinjenim troškovima
-    Pozivom u Kontakt centar 0800 472 472 ili putem govornog automata 072 472 472

Koji su limiti po Maestro kartici izdanoj od strane Hrvatske poštanske banke?

Odlukom o limitima u poslovanju s građanima propisani su najviši dnevni i četverodnevni sigurnosni limiti za podizanje gotovine i iznos plaćanja debitnom karticom po tekućim i žiro računima građana. Dnevni limit za podizanje gotovine iznosi 5.000,00, a za plaćanje 10.000,00 kuna dok četverodnevni limit za podizanje gotovine iznosi 8.000,00, a za plaćanje 15.000,00 kuna. Zahtjev za povećanje limita po kartici moguće je potpisati i predati u poslovnicama Banke ili poštanskim uredima.

Koja je naknada za podizanje gotovine na bankomatima drugih banaka u zemlji i inozemstvu?

Naknade za poslovanje karticama možete provjeriti na stranicama http://www.hpb.hr/?hr=naknade

Izgubio sam/ukradena mi je kartica. Što je potrebno poduzeti?

Trebali biste što prije kontaktirati telefonski broj Banke za blokadu kartica 01 4804 464 (0-24h) kako bi djelatnici Banke blokirali vašu karticu i time spriječili eventualno zlouporabu. Broj je naveden na svim HPB karticama, te na svim bankomatima Banke. Nakon telefonske dojave, potrebno je u što kraćem roku napraviti i pisanu prijavu gubitka ili krađe kartice u vama najbližoj poslovnici Banke ili poštanskom uredu. Tek nakon što Direkcija podrške kartičnom poslovanju zaprimi i pisanu prijavu, pristupa se izradi nove kartice i novog PIN-a. Nova kartica ima novi broj, a vrijedi do datuma koji je imala izgubljena, odnosno ukradena kartica.

Izgubio sam svoj PIN. Kako da dođem do svog PIN broja?

Potrebno je ispuniti zahtjev za ponovnim izdavanjem PIN-a u najbližoj poslovnici Banke ili poštanskom uredu.

Na mojoj kartici piše valjanost do 12/15. Što to znači i kada mogu očekivati novu karticu?

To znači da vaša kartica vrijedi  do 31.12.2015. godine. Zamjenske kartice šalju se u izradu  otprilike 60 dana prije isteka postojeće kartice. Ovim postupkom HPB osigurava da svi njeni korisnici pravovremeno zaprime svoje zamjenske kartice ili Obavijesti o preuzimanju kartice u poslovnicama Banke.

Obračunsko razdoblje na mojoj kreditnoj kartici završilo je još prije nekoliko dana, a moj račun još uvijek nije terećen.

Naplata mjesečnih troškova kreditne kartice vrši se automatski terećenjem tekućeg računa 10 dana nakon završetka obračunskog razdoblja.

Kako mogu provjeriti stanje na kreditnoj kartici?

Stanje kreditne kartice možete provjeriti putem internetskog bankarstva ili pozivom na broj 072 472 472. Nakon uspostave veze na vašem telefonu birate tipku 1, zatim tipku  2. Nakon toga je potrebno unijeti broj kreditne kartice te datum važenja kartice. Na taj način dobivate informacije o troškovima i limitima vaše kreditne kartice.

Putem vašeg govornog automata pokušao sam provjeriti stanje svog tekućeg računa, no ne znam što je to kontrolni broj i gdje se nalazi?

Kontrolni broj sastoji se od četiri znamenke iz predzadnje, tj. treće skupine najdužeg broja sa kartice. 

Koja je prednost uporabe HPB MasterCard kartica u odnosu na kreditne kartice drugih banaka?

Prednosti su:

 • povoljne naknade za podizanje gotovine na bankomatima
 • mogućnost podizanja gotovine, plaćanja računa i uplata u poslovnicama FINA-e i uredima Hrvatske pošte
 • kupovina GSM bonova na bankomatima HPB-a (VIPnet, T-Mobile, TELE2, Tomato)
 • troškovi dospijevaju izravno na tekući račun i nije potrebno trošiti vrijeme za plaćanje na šalterima
 • odabir datuma terećenja tekućeg računa prema željama i mogućnostima korisnika 5, 15. ili 25. u mjesecu
 • Prijevremena otplata troškova bez naplate naknade
 • Plaćanja u stranim valutama obračunavaju se u kunama
 • Odobravanje revolving kredita u kunama (bez valutne klauzule)
Koja je razlika između kreditne kartice i kredita?

Prednosti su:

 • povoljne naknade za podizanje gotovine na bankomatima
 • mogućnost podizanja gotovine, plaćanja računa i uplata u poslovnicama FINA-e i uredima Hrvatske pošte
 • kupovina GSM bonova na bankomatima HPB-a (VIPnet, T-Mobile, TELE2, Tomato)
 • troškovi dospijevaju izravno na tekući račun i nije potrebno trošiti vrijeme za plaćanje na šalterima
 • odabir datuma terećenja tekućeg računa prema željama i mogućnostima korisnika 5, 15. ili 25. u mjesecu
 • Prijevremena otplata troškova bez naplate naknade
 • Plaćanja u stranim valutama obračunavaju se u kunama
 • Odobravanje revolving kredita u kunama (bez valutne klauzule)
Kartica mi je zadržana u bankomatu. Kome se trebam javiti?

Ukoliko je izdavatelj Vaše kartice Hrvatska poštanska banka, kartica će biti izvađena iz bankomata prilikom redovnog punjenja bankomata i dostavljena u pripadajuću poslovnicu gdje ju možete preuzeti. Ukoliko je ne preuzmete u roku od pet dana, kartica će biti poslana na vašu kućnu adresu.

Ako izdavatelj Vaše kartice nije Hrvatska poštanska banka, Vaša kartica bit će izvađena iz bankomata prilikom redovnog punjenja, bankomata. Izvađenu karticu možete preuzeti isključivo u poslovnici Banke kamo će biti dostavljena nakon vađenja.
Ako je kartica zadržana u bankomatu koji je smješten uz poslovnicu, povrat kartice možete zatražiti u radno vrijeme poslovnice. U tom slučaju radnici poslovnice provjerit će zbog čega je kartica zadržana i vratiti je, ako se utvrdi da za to nema prepreka.
Ako je kartica oduzeta na zahtjev banke, odnosno, institucije koja je izdala karticu, povrat je moguć isključivo uz pisanu suglasnost banke, odnosno, institucije koja ju je izdala. 

Korisnik može zatražiti i hitno vraćanje kartice, ali u tom slučaju mora podmiriti trošak hitnog vraćanja kartice. Iznos troška ovisi o lokaciji bankomata. Upute o načinu podmirenja troška i preuzimanja kartice korisnik će dobiti telefonski od korisničke službe ili u poslovnici banke.

Ukoliko je izdavatelj Vaše kartice Hrvatska poštanska banka, a kartica vam je zadržana u bankomatu druge banke, za eventualni povrat kartice potrebno je javiti se banci u čijem bankomatu je kartica ostala.
Za dodatne informacije o proceduri preuzimanja kartice ili provjere je li kartica zadržana u bankomatu na raspolaganju vam je besplatni info telefon (0 – 24h) 0800 472 472. 
Svi bankomati Hrvatske poštanske banke imaju naveden broj korisničke službe (0 – 24h) 01 4804 464.

Primio sam prvo primanje na tekući račun u HPB-u. Mogu li dobiti MasterCard karticu?

Poželjno je da na tekući račun budu uplaćena najmanje 3 mjesečna primanja, ali karticu možete zatražiti i ranije.

Tko može postati korisnikom MasterCard kartice?

Kartica se može izdati svakoj poslovno sposobnoj osobi za koju Banka procijeni da može sigurno i na vrijeme podmirivati sve troškove i obveze nastale korištenjem kartice i koja se obvezuje postupati u skladu s Općim uvjetima.

Zašto koristiti kreditnu karticu, kad već imam međunarodno valjanu debitnu karticu?

MasterCard kartica nudi vam čitav niz dodatnih pogodnosti, kao što su:

 • mogućnost plaćanja i kad na tekućem računu nemate dovoljno sredstava
 • odgoda plaćanja (za korisnike kartice s odgodom plaćanja) ili plaćanje troškova u mjesečnim obrocima (za korisnike kreditne kartice)
 • rezervacija hotela i avionskih karata putem interneta, telefona ili telefaksa i sl.
Koja je razlika između MasterCard kartice s odgodom plaćanja i MasterCard kreditne kartice?

MasterCard kartica s odgodom plaćanja:

 • omogućuje plaćanje svih troškova učinjenih u jednom obračunskom razdoblju jednom mjesečno (5, 15. ili 25. u mjesecu) uz 30 dana odgode


MasterCard kreditna kartica:

 • omogućuje korištenje odobrenog okvirnog iznosa kredita s automatskim obnavljanjem
 • izbor visine mjesečnog obroka otplate putem odabira postotka otplate ukupnih troškova (5%, 10% ili 20%) uz minimalni iznos otplate od   100,00 kuna i uz kamatnu stopu propisanu Odlukom o visini kamatnih stopa,
 • odabir datuma dospijeća troškova (5, 15. ili 25. u mjesecu)
 • prijevremenu otplatu troškova
Kako se podmiruju troškovi po MasterCard karticama?

Korisnika se deset dana prije ugovorenog dospijeća plaćanja putem mjesečne obavijesti obavještava o svim transakcijama nastalima korištenjem kartice kao i o iznosu mjesečnog terećenja.

Osnovni korisnik je na dan dospijeća plaćanja dužan osigurati pokriće na svom tekućem računu ukoliko ima ugovoreno izravno terećenje računa ili sam podmiriti iznos dospjelih obveza nastao korištenjem kartice te dospjelih naknada i obračunate zatezne kamate uplatom na račun kartice.

Ako korisnik ima ugovoreno izravno terećenje računa, Banka će automatski teretiti tekući račun osnovnog korisnika za troškove dospjele na račun kartice ukoliko na tekućem računu ima dovoljno sredstava što uključuje i iznos odobrenog prekoračenja po tekućem računu. U slučaju da na tekućem računu nema dovoljno sredstava, Banka tereti tekući račun samo za iznos raspoloživih sredstava, a preostali nepodmireni dug ostaje evidentiran na računu kartice i na njega Banka obračunava zakonom propisanu zateznu kamatu. Banka će redovito pokušavati teretiti tekući račun za eventualni neplaćeni dug i zateznu kamatu. Iznos nepodmirenog dospjelog duga umanjuje raspoloživost dodijeljenog limita, odnosno revolving kredita po kartici.

Kakva je to kartica za mlade?

Riječ je o VISA Prepaid kartici za mlade Ideeeš! koja pruža potpunu kontrolu nad troškovima. Nema minusa, članarine niti naknade, može se višekratno puniti, a prihvaćena je u cijelom svijetu za plaćanje roba i usluga na VISA prodajnim mjestima, podizanje gotovine na bankomatima te internetsku kupovinu. Kartica je dostupna svim korisnicima starijima od 14 godina. 

Kreditno poslovanje

Mogu li u HPB-u podići kredit na temelju udjela u investicijskim fondovima i po kojim uvjetima?

HPB trenutno nema u ponudi kredite na temelju udjela u investicijskim fondovima, ali isti mogu biti jedan od instrumenata osiguranja kod odobravanja nenamjenskih i namjenskih  kredita.

Nudi li HPB lombardne kredite na osnovu udjela u investicijskim fondovima? Ako ne, imate li taj proizvod u planu?

HPB trenutno nema u ponudi kredite na temelju udjela u investicijskim fondovima, ali isti mogu biti jedan od instrumenata osiguranja kod odobravanja nenamjenskih i namjenskih kredita.

Kako mogu saznati jesam li kreditno sposoban?

Načini utvrđivanja kreditne sposobnosti propisani su uvjetima pojedinog kredita koji su dostupni u svakoj poslovnici i na internetskim stranicama HPB-a. Osnovni uvjet za kredit su stalna ili redovita mjesečna primanja te neopterećeni dio plaće iz kojeg ćete vraćati kredit. Kreditnu sposobnost na konkretnom primjeru najbolje može izračunati djelatnik Banke u poslovnici, a sastanak s njime možete ugovoriti online putem www.hpb.hr

Je li povoljnije koristiti nenamjenski kredit ili dopušteno prekoračenje?

Pogodnosti nenamjenskog kredita su:

 • niža kamatna stopa nego kamatna stopa koja se obračunava na dopušteno prekoračenje
 • duži rok otplate
 • otplaćuje se u mjesečnim anuitetima te se osim obračunate kamate otplaćuje i dio glavnice

Pogodnosti dopuštenog prekoračenja u odnosu na nenamjenski kredit:

 • brza realizacija
 • nisu potrebni jamci/sudužnici
 • sami određujete tempo korištenja i povrata sredstava
Zbog neplaćanja kredita bio sam na tzv. „crnoj listi". Koliko dugo tamo ostaje moje ime?

Nakon podmirenja dugova, informacije o neurednom klijentu ostaju vidljive u Sustavu za razmjenu informacija sljedeće tri godine. Po isteku te tri godine svi podaci o neurednom klijentu se automatski u potpunosti brišu s liste.

Što mi nudi VISA na rate?

VISA kartica na rate omogućava obročnu otplatu troškova učinjenih u zemlji i inozemstvu. Svaka provedena transakcija u iznosu većem od 200,00 kn automatski se dijeli na rate prema odabranom modelu otplate - 3, 6 ili 12 mjeseci. Model otplate birate prilikom ispunjavanja pristupnice za izdavanje kartice, a možete ga mijenjati i putem govornog automata na 072 472 472. Za kupovinu koja se dijeli na rate obračunava se jednokratna naknada. Otplata na rate vrijedi za kupnju roba i usluga na prodajnim mjestima u zemlji i inozemstvu, podizanje gotovine na bankomatima te za internetsku kupovinu.

Platni promet

Uplatio/la sam novac na pogrešan račun. Kako da dođem do svojih sredstava?

Reklamaciju možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Banke uz predočenje naloga kojim je uplata pogrešno izvršena. Ukoliko niste u mogućnosti doći do poslovnice Banke, pisanu reklamaciju koja mora sadržavati i vaše osobne podatke te nalog kojim je uplata izvršena možete poslati putem email-a: reklamacije@hpb.hr ili na broj faxa: 01 4888 377.

Naknadna dostava izvoda o stanju i promjenama po poslovnom računu?

Ukoliko iz nekog razloga klijent ne zaprimi izvod po poslovnom računu isti se može zatražiti u poslovnicama Banke, email-om na adresu DBPP@hpb.hr ili faksom na broj 01 4804 698 uz predočenje pisanog zahtjeva ovjerenog pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

Koji je postupak izdavanja BON 2 obrasca?

Podatke o solventnosti Banka izdaje na zahtjev klijenta – vlasnika računa ili na zahtjev nekog drugog poslovnog subjekta ovisno o tome je li klijent – vlasnik računa suglasan s davanjem navedenih podataka na zahtjev drugih poslovnih subjekata.
BON 2 se može zatražiti u poslovnicama banke, email-om na adresu DBPP@hpb.hr ili faksom na broj 01 4804 698 uz predočenje pisanog zahtjeva ovjerenog pečatom i potpisom ovlaštene osobe.

Koliko traje knjiženje uplate iz inozemstva i što je potrebno dostaviti uplatitelju?

Knjiženje uplate iz inozemstva na račun korisnika sredstava vrši se s datumom valute odobrenja iz naloga za plaćanje. Uplatitelju je potrebno dostaviti IBAN primatelja sredstava i SWIFT/ BIC banke: HPBZHR2X.

Što su to NKS ciklusi?

Nacionalni klirinški sustav (NKS) je središnji sustav za multilateralni obračun po neto načelu s garantiranim limitima velikog broja međubankovnih transakcija koje glase na relativno male iznose, odnosno kroz NKS se realiziraju sve međubankovne transakcije.
Obračun platnih transakcija obavlja se u skladu s vremenima određenim Terminskim planom obračuna u NKS-u.Tijekom dana postoje četiri ciklusa knjiženje. Obračunski dan NKS-a započinje od 18:30 sati prethodnog radnog dana do 18:30 sati tekućeg radnog dana. Banka zaprima naloge za prvi ciklus od 15:30 sati prethodnog radnog dana do 15:30 tekućeg radnog dana. Ciklusi knjiženja ne odvijaju se neradnim danima.
Vremena zaprimanja naloga po ciklusima u Banci:
1. Ciklus: od 15:30 sati prethodnog radnog dana do 08:30 sati tekućeg radnog dana
2. Ciklus: od 08:30 sati tekućeg radnog dana do 10:00 sati tekućeg radnog dana
3. Ciklus: od 10:00 sati tekućeg radnog dana do 13:00 sati tekućeg radnog dana
4. Ciklus: od 13:00 tekućeg radnog dana do 15:30 sati tekućeg radnog dana

Kako mogu saznati tko mi je blokirao račun?

Razlog blokade moguće je doznati u poslovnici Banke ili pozivom na besplatan info telefon 0800 472 472. Ukoliko se radi o ovrsi, za dodatne informacije potrebno je obratiti se u FINA-u.

Na koji je način moguće podmiriti dugovanje po računu koji je blokiran zbog ovrhe?

Ukoliko postoji dugovanje po računu koji je blokiran radi ovrhe, podmirenje obaveza moguće je dogovoriti isključivo u poslovnicama HPB-a.

Ukoliko je poslodavac uplatio cijelu plaću na blokirani tekući račun što klijent treba napraviti?

Ukoliko nije otvoren zaštićeni račun potrebno je postupiti sukladno naputku iz prethodnog odgovora, te dodatno: kako bih prijenos zaštićenog dijela (plaće, mirovine) mogli izvršiti, klijent je dužan u roku od 8 dana u FINA-u dostaviti potrebnu potvrdu uplatitelja o iznosu sredstava izuzetih iz ovrhe. Ukoliko se potvrda ne dostavi u navedenom roku, sredstva će biti utrošena za ovrhu.

Gdje otvaram zaštićeni račun?

Zahtjev za otvaranjem zaštićenog računa potrebno je potpisati u poslovnici Financijske agencije (FINA). Djelatnici FINA-e zatim zahtjev prosljeđuju Banci koja otvara zaštićeni račun na vaše ime u roku od 1-2 radna dana.

Račun mi je blokiran zbog ovrhe. Kome se trebam javiti?

Kako biste saznali sve potrebne informacije o ovrsi koja je aktivirana po vašim računima (iznos, ovrhovoditelj…) potrebno je javiti se u vama najbližu poslovnicu Financijske agencije (FINA).
Klijenti usmeno mogu od FINA-e dobiti, bez naknade, osnovne informacije za plaćanje, poslovnom broju, ovrhovoditelju, sudu te javnom bilježniku.
Pisane potvrde, specifikacije naplate ili preslike iz Očevidnika redoslijeda osnova za plaćanje, FINA izdaje uz naknadu.

Poslovanje s građanima

Kako glasi SWIFT Banke?

SWIFT Banke je HPBZHR2X.

Kako glasi IBAN Banke?

IBAN Banke je HR4623900011070000029.

Nasljednik sam po tekućem računu preminule osobe. Kome se moram javiti i što mi je od dokumentacije potrebno?

Potrebno je da se nasljednik/ci jave u poslovnicu Banke s važećim osobnim dokumentom i pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju (original ili kopija ovjerena kod javnog bilježnika). Ukoliko ostavinska rasprava nije pokrenuta i postoji mogućnost da će izdavanje rješenja o nasljeđivanju zahtijevati duže razdoblje Banku je potrebno obavijestiti o smrti vlasnika računa donošenjem smrtnog lista u poslovnicu Banke ili ured Hrvatske pošte.

Postoji li mogućnost otvaranja računa iz inozemstva bez osobnog dolaska u poslovnicu Banke?

Banka može i temeljem propisno ovjerene specijalne punomoći i identifikacijskog dokumenta uspostaviti poslovni odnos s klijentom. Specijalnu punomoć i identifikacijski dokument ovjerava domaće ili strano nadležno tijelo sukladno posebnim propisima. Ovjera dokumenata ne smije biti starija od šest (6) mjeseci.
U specijalnoj punomoći moraju biti navedeni svi potrebni identifikacijski podaci, pravne radnje i poslovi koje opunomoćenik može u ime i za račun vlasnika obavljati.
Račun se blokira i tek kad na račun bude doznačena prva uplata s računa klijenta otvorenog u drugoj kreditnoj instituciji ili se klijent (vlasnik računa) osobno identificira u Banci račun se može deblokirati, izdati kartice za raspolaganje te se (sukladno punomoći ili na zahtjev vlasnika računa) mogu ugovoriti usluge izravnog bankarstva.
Sva sredstva koja se proknjiže na novootvoreni račun prije sredstava doznačenih s računa otvorenog na ime klijenta iz druge kreditne institucije (banke), odnosno prije osobne identifikacije klijenta u poslovnici Banke, moraju se vratiti uplatitelju umanjena za troškove slanja te se u navedenom slučaju račun treba zatvoriti.

Nisam državljanin Republike Hrvatske, što mi je potrebno za otvaranje računa u Banci?

Strani državljani mogu otvoriti račun u poslovnici Banke uz predočenje osobnog dokumenta (putovnice) te OIB-a (osobni identifikacijski broj) koji je prethodno izdala Porezna uprava RH.

Može li se ukinuti trajni nalog?

Trajni nalog može se  ukinuti na zahtjev vlasnika tekućeg računa u poslovnici Banke ili poštanskom uredu.

Hoće li banka izvršiti trajni nalog ako na tekućem računu nemam osigurana sredstva za njegovo izvršenje?

Izvršenje trajnog naloga, za koje na dan dospijeća nisu osigurana sredstva na računu s kojeg se izvršava plaćanje, provodi se narednih 7 dana za trajne naloge ugovorene u korist računa otvorenih u drugim bankama. Istekom navedenog roka, ukoliko se trajni nalog nije izvršio, Banka će vam dostaviti Obavijest o neizvršenju trajnog naloga i naplatiti naknadu sukladno važećim naknadama Banke. Nakon tri uzastopna neizvršenja Banka zatvara trajni nalog.

Što je to trajni nalog?

To je nalog kojim vlasnik računa ovlašćuje Banku da u njegovo ime obavlja određena plaćanja. On se može ugovoriti u jednakim ili različitim iznosima, a prilikom njegovog ugovaranja određuje se i datum izvršavanja naloga.

Može li opunomoćena osoba po tekućem računu zadati trajni nalog po istom?

Ne može. To može učiniti samo vlasnik tekućeg računa.

Može li se u HPB-u naplatiti ček neke inozemne banke?

Ček inozemne banke se može naplatiti u svim poslovnicama Banke. Izuzetak su putnički čekovi koji glase na valutu USD i ostali ino čekovi do iznosa 200 USD. Unovčavanje traje minimalno 30 dana, a naknade možete provjeriti ovdje.

Gdje mogu otvoriti devizni račun i što mi je potrebno od dokumenata da bih ga otvorio?

Devizni račun možete otvoriti u poslovnicama Banke uz predočenje važećeg osobnog dokumenta i potvrde o osobnom identifikacijskom broju (OIB-a) i jedinstvenom matičnom broju građana (MBG). Otvaranje je besplatno, ali je potrebno izvršiti polog u iznosu od 10 eura, odnosno u protuvrijednosti druge valute.

Na kućnu adresu dobivam izvatke po tekućem računu koji mi nisu potrebni i želio bih ukinuti tu uslugu. Što je potrebno učiniti?

Zahtjev za ukidanjem slanja izvatka na kućnu adresu možete podnijeti u bilo kojoj poslovnici Banke ili poštanskom uredu. Osim usluge slanja izvatka na kućnu adresu, Banka nudi mogućnost slanja izvatka putem email-a, a izvadak o promjenama stanja i transakcijama po računu možete  zatražiti u svim poslovnicama Banke.

Što je potrebno napraviti kako bih aktivirao SMS/Email uslugu i koliki je mjesečni trošak usluge?

Potrebno je ispuniti zahtjev za aktivaciju SMS/Email usluge u najbližoj poslovnici Banke ili poštanskom uredu. Naknade za korištenje SMS/Email usluge možete pronaći ovdje.

Uplatu na svoj tekući račun izvršio sam/ izvršena je u poštanskom uredu još jučer, a na stanju računa uplata još nije vidljiva?

Za uplate izvršene u poštanskim uredima potrebna su dva do tri radna dana kako bi se sredstva proknjižila na tekući račun. No iako se sredstva knjiže tek za dva radna dana, datum valute je jednak datumu uplate, te se prema datumu uplate obračunavaju kamate, naknade i sl. Vlasnici računa u HPB-u mogu izvršiti uplatu na svoj račun putem POS aparata i u tom slučaju je uplata na računu vidljiva istog trena. Za ovakav način uplate potrebna je kartica tekućeg računa.

Na izvatku tekućeg računa piše da mi iznos dozvoljenog prekoračenja vrijedi do 31.12.2014. godine. Da li to znači da nakon tog dana nemam pravo na dozvoljeno prekoračenje i da do tog dana moram podmiriti svoje dozvoljeno prekoračenje?

Dopušteno prekoračenje po tekućem računu odobrava se na rok do 6 mjeseci a iznos prekoračenja ovisi o tromjesečnom prosjeku primanja koji se knjiže na vaš račun. Ukoliko ste uredno poslovali po računu i ukoliko se iznos primanja nije mijenjao, Banka će vam automatski odobriti dopušteno prekoračenje na sljedećih 6 mjeseci.
U slučaju eventualnih izmjena vezanih uz dopušteno prekoračenje Banka će vas putem mjesečnog izvatka obavijestiti najkasnije 30 dana prije izmjene.

Kako mogu provjeriti stanje svog tekućeg računa?

Provjeru stanja vašeg računa možete izvršiti pozivom na broj 072 472 472. Nakon uspostave veze na vašem telefonu birajte 11. Nakon toga je potrebno unijeti broj vašeg tekućeg računa te broj iz treće skupine brojeva na kartici. Na taj način dobivate informaciju o stanju Vašeg računa i visini dopuštenog prekoračenja.

Mogu li slijepe ili nepismene osobe otvorit tekući račun?

Nepismene osobe prihvaćaju opće uvjete Banke stavljanjem rukoznaka na obrazac Ugovora.
Slijepe ili slabovidne osobe prihvaćaju opće uvjete Banke kao i sve druge, poslovno sposobne osobe.

Zaposlenik Banke je dužan pročitati opće uvjete poslovanja građana nepismenoj, slijepoj ili slabovidnoj osobi.
Nepismena ili slijepa osoba može biti u pratnji s osobom od povjerenja koja će joj pročitati – objasniti ugovore, opće uvjete i ostalu dokumentaciju te ujedno može provjeriti ispravnost unesenih podataka koje nepismena ili slijepa osoba ne bi mogla samostalno i pravovremeno uočiti.

Želim zatvoriti svoj tekući račun u banci. Što trebam učiniti?

Tekući račun možete zatvoriti u poslovnicama Banke ili poštanskim uredima, a potrebno je sljedeće:
• vratiti karticu tekućeg računa vlasnika i opunomoćenika ukoliko postoje
• vratiti neiskorištene čekovne blankete, uređaje za identifikaciju klijenta (token) te druge isprave i dokumente vezane za poslovanje po računu
• podmiriti sve obveze po računu i MasterCard/VISA karticama

Tko može otvoriti tekući račun u HPB-u?

Tekući račun može otvoriti:
• poslovno sposobna fizička osoba
• maloljetna osoba u radnom odnosu
• osoba pod skrbništvom uz skrbnika
• maloljetna osoba kojoj se račun otvara za uplate nagrada, stipendija, zarada ostvarenih putem učeničkih servisa te ostalih primanja

Poslovanje s pravnim osobama

Kako se mogu izvršiti promjene po Potpisnom kartonu ili promjena nekog drugog podatka u registru računa poslovnih subjekata?

Za promjene osoba ovlaštenih za potpisivanje naloga za plaćanje po Potpisnom kartonu, klijent podnosi tri nova primjerka Potpisnog kartona ovjerena od osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta i preslike osobnih iskaznica svih potpisnika na potpisnom kartonu.

Za sve ostale promjene, klijent podnosi Zahtjev za promjenu podataka o poslovnom subjektu te ukoliko se mijenja neki od statusnih podataka, podnosi i rješenje iz kojeg je vidljiva statusna promjena i preslike osobnih iskaznica svih ovlaštenih osoba (ako je došlo do promjene ovlaštenih osoba).

Gdje se može dobiti Potvrda o uplati osnivačkog pologa i na koji račun se osnivački polog uplaćuje?

Osnivački polog uplaćuje se na račun: HR88 2390 0011 0239 0002 3, model: 99, opis: uplata osnivačkog pologa. Potvrdu o uplati osnivačkog pologa moguće je dobiti u FINA-i (za uplate obavljene u FINA-i u korist navedenog računa). Izuzev FINA-e, Potvrdu o uplati osnivačkog pologa moguće je dobiti u svim poslovnim jedinicama Banke.

Gdje se može podići i predati dokumentacija potrebna za otvaranje računa?

Dokumentacija za otvaranje računa može se podići u poslovnim jedinicama Banke ili FINA-e. Popunjenu dokumentaciju poslovni subjekt može isto tako predati u poslovnim jedinicama Banke ili FINA-e.

Koji su to dokazi o mogućnostima podmirivanjima financijskih obaveza koji se postavljaju kao uvjet za dobivanje HPB Visa Business kartice?

Uz Zahtjev za izdavanje Visa Business kartice podnositelj zahtjeva obvezno mora dostaviti sljedeću dokumentaciju na temelju koje se ocjenjuje bonitet podnositelja:

Pravne osobe:
Godišnji financijski izvještaj GFI za proteklu godinu
Posljednji tromjesečni statistički izvještaj
BON-2 ne stariji od 7 dana
Izvadak iz sudskog registra ne stariji od mjeseca dana
Kopija osobne iskaznice svakog pojedinačnog korisnika kartice
Obrtnici:
Porezna prijava za proteklu godinu
BON 2 ne stariji od 7 dana
Rješenje o osnivanju obrta
Obrtnica
Kopija osobne iskaznice svakog pojedinačnog korisnika kartice
Banka u tijeku obrade zahtjeva za izdavanje VISA Business kartice zadržava pravo traženja dostave dodatne dokumentacije podnositelja zahtjeva.
Sve informacije o HPB Visa Business kartici možete zatražiti u poslovnicama i podružnicama HPB-a kao i na besplatni telefon HPB Kontakt centra 0800 472 472 te na brojeve telefona ili mail adrese navedene na internetskim stranicama Banke pod Kontakti za Male poduzetnike.

Što je potrebno za zatvaranje poslovnih računa?

Za zatvaranje računa poslovni subjekt treba podnijeti pisani Zahtjev za zatvaranje računa ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta te vratiti opremu koju je koristio za obavljanje usluge Internet bankarstva (IBPS) kao i VISA Electron karticu. Ukoliko poslovni subjekt ne izvrši povrat opreme internetskog bankarstva naplaćuje se naknada sukladno Cjeniku platnih usluga.
Naknada za zatvaranje računa se naplaćuje sukladno naknadama Banke, uvećano za eventualnu nepodmirenu naknadu i ostale troškove.

Gdje se poslovni subjekt može opsluživati?

Poslovni subjekt može se opsluživati u poslovnim jedinicama Banke ili FINA-e. Poslovni subjekt koji se izjasni da se želi opsluživati samo u poslovnim jedinicama Banke ne može se opsluživati u FINA-i. Onaj poslovni subjekt koji se izjasni da se želi opsluživati u FINA-i, može se opsluživati i u poslovnim jedinicama Banke i  FINA-e.

Koja je dokumentacija potrebna za otvaranje transakcijskog računa za pravne osobe u Hrvatskoj poštanskoj banci?

Za otvaranje transakcijskog računa za pravne osobe u HPB-u potrebno je popunjenu i ovjerenu dokumentaciju podnijeti u bilo koju poslovnicu Banke ili FINE:

> Obrasci za otvaranje transakcijskog računa:
Zahtjev za otvaranje računa : dva primjerka
Vlasnička struktura – utvrđivanje stvarnog vlasnika (jedan primjerak)
Vlasnička struktura (jedan primjerak)
Potpisni karton - dva primjerka (opsluživanje u Banci) odnosno 3 primjerka (opsluživanje u FINI)
Upitnik za klijente – poslovne subjekte (jedan primjerak)
Upitnik za politički izložene osobe (jedan primjerak)
Podaci o ostalim ovlaštenim osobama (jedan primjerak)
Ugovor o otvaranju i vođenju transakcijskog računa i obavljanju platnih usluga (dva primjerka)
> Statusna dokumentacija o registraciji poslovnog subjekta.

Propisana dokumentacija klijentima je dostupna na Internet stranicama Banke, kao i u svim poslovnicama banke i FINE. Uz propisanu dokumentaciju, poslovnim subjektima su na Internet stranicama banke dostupni i Opći uvjeti poslovanja po transakcijskim računima poslovnih subjekata kao i Cjenik poslova domaćeg platnog prometa.

Kako bih mogao dogovoriti sastanak s bankarom odgovornim za kreditiranje obrtnika?

Svoj sastanak možete ugovoriti putem online obrasca na www.hpb.hr , na brojeve ili email adrese navedene na internetskim stranicama Banke pod Kontakti za Male poduzetnike ili u bilo kojoj podružnici (poslovnici) Banke.

Mogu li u Banci dobiti savjet vezan uz pokretanje novog posla?

Da, osim financijske potpore, svi poduzetnici u Hrvatskoj poštanskoj banci mogu dobiti i stručnu savjetodavnu pomoć oko realizacije svojih projekata.

Pitajte nas!

..ili nas nazovite
na besplatni broj telefona
0800 472 472
…ili nas potražite
u najbližoj poslovnici banke