Glavna skupština

Obavijesti, pozivi, materijali, obrasci za prijave i rezultati glasovanja

XLVI. Glavna skupština Banke, 28. lipnja 2019. godine

Uprava HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4 (dalje: Banka), na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 20. svibnja 2019. godine donijela je Odluku o sazivanju XLVI. Glavne skupštine Banke koja će se održati dana 28. lipnja 2019. godine u 10.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

U vrijeme sazivanja Glavne skupštine Banke, temeljni kapital podijeljen je na 2.024.625 redovnih dionica, što umanjeno za 795 vlastitih trezorskih dionica, čini 2.023.830 redovnih dionica s pravom glasa na Glavnoj skupštini.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

XLV. Glavna skupština Banke, 28. lipnja 2018. godine

Uprava HRVATSKE POŠTANSKE BANKE, dioničko društvo, Zagreb, Jurišićeva 4 (dalje: Banka), na temelju ovlasti iz članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 24. Statuta Banke, dana 14. svibnja 2018. godine donijela je Odluku o sazivanju XLV. Glavne skupštine Banke koja će se održati dana 28. lipnja 2018. godine u 14.00 sati u sjedištu Banke, Zagreb, Jurišićeva 4.

U vrijeme sazivanja Glavne skupštine Banke, temeljni kapital podijeljen je na 2.024.625 redovnih dionica, što umanjeno za 795 vlastitih trezorskih dionica, čini 2.023.830 redovnih dionica s pravom glasa na Glavnoj skupštini.

Pozivaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.