Osnovne informacije

Najveća banka u hrvatskom vlasništvu

Naša povijest

 

Hrvatska poštanska banka osnovana je u listopadu 1991. godine u vlasništvu Hrvatske pošte. U 28 godina poslovanja mijenjala je vlasničku strukturu, uvijek u okvirima državnog vlasništva, imala je uspone i padove i s vremenom ostala jedina banka u hrvatskom vlasništvu s tržišnim udjelom većim od 1 posto.

Banku su 2015. dokapitalizirali pretežno privatni dioničari. Paralelno je provedena reorganizacija koja je rezultirala s dvije najprofitabilnije godine od osnivanja Banke, snažnim rastom tržišnih udjela i nekoliko nagrada iz područja digitalnog bankarstva.

HPB danas

 

HPB na kraju 2018. ima više od 600 000 klijenata, imovinu 21,3 milijarde kuna te kapital veći od 2 milijarde kuna. Banka je 74 posto direktno ili indirektno u vlasništvu Republike Hrvatske.

Tržišno orijentirana Hrvatska poštanska banka omogućuje kvalitetan i cjelovit financijski servis građanima, državnoj upravi te hrvatskim gospodarstvenicima, osobito malim i srednjim poduzetnicima.

Osnovni podaci

Hrvatska poštanska banka, dioničko društvo
Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb

Telefon: 0800 472 472 (kontakt centar) ili 072 472 472 (govorni automat)
Telefon za pozive iz inozemstva: 00 385 1 489 03 65
Telefaks: 01 4810 773
E-mail: hpb@hpb.hr

MB: 3777928
OIB: 87939104217
SWIFT: HPBZHR2X
IBAN: HR46 2390 0011 0700 0002 9
FATCA GIIN: 3RLY6U.00000.LE.191
FATCA W-8BEN-E: W-8BEN-E HPB d.d.

Upis kod Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080010698

Temeljni kapital 1.214.775.000,00 kn podijeljen na 2.024.625 redovnih dionica u nominalnom iznosu od 600,00 kn (uplaćen u cijelosti)

Organizacijska struktura

Vlasnička struktura

Imatelji dionica
StanjeUdjel u temeljnom kapitalu (%)
Republika Hrvatska859.03542,4293
HP-Hrvatska pošta d.d.241.61011,9336
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka181.8188,9803
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje177.3118,7577
Hrvatska poštanska banka d.d. – vlastite trezorske dionice7950,0393
Ostali dioničari
(svaki ispod 5% udjela u temeljnom kapitalu)
564.05627,8597
Ukupno dionica
2.024.625100%

 

Pregled prvih 10 računa s najvećom količinom vrijednosnog papira HPB d.d./
redovna dionica HPB-R-A