eBankarstvo

Pripajanje Nove hrvatske banke Hrvatskoj poštanskoj banci

1. 3. 2023.
Pripajanje Nove hrvatske banke Hrvatskoj poštanskoj banci

Obavijest o sklapanju i dostavi Ugovora o pripajanju sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu

Obavještava se investicijska javnost da su HRVATSKA POŠTANSKA BANKA, dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Jurišićeva ulica 4, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080010698, OIB: 87939104217, kao društvo preuzimatelj (u daljnjem tekstu: Banka) i  Nova hrvatska banka dioničko društvo, sa sjedištem u Zagrebu, Varšavska ulica 9, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod brojem MBS: 080126398, OIB: 78427478595 (u daljnjem tekstu: Nova hrvatska banka), kao društvo koje se pripaja, sklopili Ugovor o pripajanju od 1. ožujka 2023. godine u daljnjem tekstu: Ugovor o pripajanju).
 
Banka je predala Ugovor o pripajanju u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s danom 1. ožujka 2023. godine. Ugovor o pripajanju je istoga dana predan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu i od strane Nove hrvatske banke.
 
S obzirom na činjenicu da Banka drži 100% temeljnoga kapitala Nove hrvatske banke, kao društva koje se pripaja, u konkretnom slučaju radi se o posebnom slučaju pripajanja iz čl. 531. Zakona o trgovačkim društvima. S tim u vezi, upozoravaju se dioničari Banke čiji udjeli zajedno dosižu najmanje dvadeseti dio temeljnoga kapitala da imaju pravo zahtijevati da se sazove glavna skupština radi odlučivanja o davanju odobrenja na Ugovor o pripajanju. U slučaju korištenja navedenog prava, zahtjev za sazivanje glavne skupštine molimo da bude podnesen najkasnije u roku od 14 dana.
 
Sukladno čl. 63. Zakona o kreditnim institucijama, Ugovor o pripajanju može steći valjanost tek po ishođenju potrebnih odobrenja Hrvatske narodne banke za pripajanje, o kojima će investicijska javnost biti pravovremeno obaviještena.
Ugovor o pripajanju dostupan je na internetskoj stranici Banke, kao i na internetskoj stranici Nove hrvatske banke www.novahrvatskabanka.hr, zajedno s ostalom dokumentacijom koja je predmet objave prema zakonu vezano uz transakciju pripajanja i koja se može preuzeti bez naknade.
 
Izvršenim pripajanjem neće doći do povećanja temeljnoga kapitala Banke kao društva preuzimatelja. Pripajanje rezultira samo prijenosom imovine i obveza Nove hrvatske banke na Banku, dok ne rezultira promjenama u dioničarskoj strukturi Banke. Slijedom navedenog, položaj svakog dioničara Banke u odnosu na njegov udio u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima ostaje nepromijenjen.
Povratak na novosti