eBankarstvo

Pošalji kune u eure

Najlakša konverzija kuna u eure u Pošti i HPB-u.
 
Iskoristite prednosti najveće bankarske mreže! Kune položene na račune otvorene u poslovnicama Pošte ili HPB-a bit će 1. siječnja 2023. automatski i bez naknade konvertirane u eure po fiksnom tečaju: 1 euro = 7,53450 kuna.
Pošalji kune u eure
  1.  Položite kune na svoj račun
  2.  1. siječnja 2023. bit će automatski i bez naknade konvertirane u eure po fiksnom tečaju,
    1 euro = 7,53450 kuna.
Česta pitanja
  • Gdje je i kad moguće gotovinu u kunama zamijeniti za gotov novac eura?
  • Zamjena kuna u euro biti će moguća u poslovnicama banaka, Fini i uredima Hrvatske pošte tijekom razdoblja od godinu dana od dana uvođenja, znači tijekom cijele 2023. godine. Poslovna mreža Hrvatske poštanske banke odnosno svi centri Banke bit će na raspolaganju za zamjenu kune u euro.
  • Naplaćuje li se naknada prilikom zamjene kuna u euro?
  • Banke će tijekom razdoblja konverzije bez naknade mijenjati najviše 100 novčanica kuna i najviše 100 kovanica kuna po jednoj transakciji dok za veće količine zamjene mogu zaračunati naknadu u skladu s vlastitom poslovnom politikom. Na usluge zamjene gotovog novca kuna u gotov novac eura HPB potrošačima neće naplaćivati naknadu neovisno o količini novčanica i kovanica koje se mijenjaju. U slučaju potrebe deponiranja većih iznosa gotovine, obvezno je najaviti banci dolazak.
  • Je li moguća zamjena gotovog novca nakon 2023. godine?
  • Zamjena gotovog novca će biti moguća i nakon proteka 12 mjesecu od dana uvođenja eura i to u Hrvatskoj narodnoj banci bez naknade - za novčanice bez vremenskog ograničenja, a za kovanice do proteka tri godine od dana uvođenja eura.

Pošalji kune u eure