eBankarstvo

Ponuda obveznica Republike Hrvatske

20. 2. 2023.
Ponuda obveznica Republike Hrvatske

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija, objavila je dana 20. veljače 2023. godine Javni poziv na upis obveznica Republike Hrvatske na domaćem tržištu kapitala (“Javni poziv”). Javni poziv odnosi se na javnu ponudu dužničkih vrijednosnih papira – obveznica na domaćem tržištu kapitala međunarodne identifikacijske oznake (ISIN) HRRHMFO253B1. Osnovni uvjeti izdanja obveznica su navedeni u Javnom pozivu koji je dostupan na Internet stranicama Ministarstva financija Republike Hrvatske i Internet stranicama Zagrebačke burze, kao i Dokument Ponude od dana 16. veljače 2023. godine koji sadrži podatke o svim uvjetima ponude te rizicima ulaganja u dužničke vrijednosne papire – obveznice. Izdavatelj je na naznačenim Internet stranicama osim Dokumenta Ponude i Javnog poziva, objavio i druge dokumente u skladu s Dokumentom Ponude i Javnim pozivom. Hrvatska poštanska banka d.d. kao Su-aranžer izdanja će u razdoblju od 22. veljače 2023. od 8:00 sati do 1. ožujka 2023. do 20:00 sati omogućiti upis obveznica u svojim poslovnicama, a popis poslovnica u kojima možete upisati obveznice kao i radno vrijeme tih poslovnica možete pronaći na HPB mreži.
Povratak na novosti